fbpx

Δευτέρα-Παρακευή: 9:30-16:30

Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 39€

Επικοινωνία: 26610 40851

Τηλεφωνικές Παραγγελίες

Καλέστε μας στο 26610 40851

Social Media

Πολιτική επιστροφών

Ο Διαχειριστής ευθύνεται ως πωλητής για τα πραγματικά ελαττώματα και τις ελλείψεις συνομολογημένων ιδιοτήτων των πωλούμενων προϊόντων κατά τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα. Ευθύνεται ιδίως αν το πωλούμενο προϊόν δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή που έχει γίνει από αυτόν, αν δεν είναι κατάλληλο για το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης ή για τη χρήση για την οποία προορίζονται συνήθως πράγματα της ίδιας κατηγορίας ή αν δεν έχει την ποιότητα ή την απόδοση που ο αγοραστής ευλόγως προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας. Στις περιπτώσεις αυτές δικαιούστε κατ’ επιλογήν σας: 1) να απαιτήσετε χωρίς επιβάρυνσή σας, τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, 2) να μειώσετε το τίμημα ή 3) να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες ελάττωμα.

Δικαιούστε, επίσης, να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα με χρέωση του Διαχειριστή,  εάν με υπαιτιότητα του Διαχειριστή  πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα (λάθος στη λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κλπ) ή προϊόντα κακής ποιότητας (καταστράφηκαν κατά τη μεταφορά, με κακή συσκευασία κλπ). Σε αυτήν την περίπτωση, δύναστε είτε να μην αποδεχτείτε να παραλάβετε το προϊόν εξ αρχής είτε να ζητήσετε την επιστροφή του.

Δικαιούστε τέλος να υπαναχωρήσετε από την συναφθείσα σύμβαση πώλησης, δηλαδή να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την επιστροφή της αξίας τους, εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Σε αυτή τη περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο Διαχειριστής με τα έξοδα αποστολής.

Μπορείτε να υπαναχωρήσετε από την συναφθείσα σύμβαση συμπληρώνοντας την φόρμα υπαναχώρησης που βρίσκεται παρακάτω. Παρακαλώ να μας τη στείλετε με e-mail στο [email protected]

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών ή προκειμένου περί παραγγελίας στην οποία περιλαμβάνονται πολλά παραδιδόμενα χωριστά τεμάχια, του τελευταίου τεμαχίου ή προκειμένου περί προμήθειας αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή από πολλά τεμάχια, της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου ή τέλος προκειμένου περί σύμβασης τακτικής προμήθειας αγαθών για καθορισμένο χρονικό διάστημα του πρώτου αγαθού.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μία ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι: Φαρμακείο Χρίστος Τσιριγγάκης, Σαρόκο Κέρκυρας, οδός Πλατεία Γεωργίου Θεοτόκη, αρ.9-11, Τ.Κ. 49100, 2661040851, [email protected]

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό. Μπορείτε επίσης από την ιστοσελίδα μας pharmabest.gr να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε ηλεκτρονικώς το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωση. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Για λόγους υγιεινής και προστασίας της υγείας δεν γίνονται δεκτές υπαναχωρήσεις από πωλήσεις προϊόντων των οποίων η σφραγισμένη συσκευασία έχει παραβιαστεί μετά την παράδοση.

Σε κάθε περίπτωση, τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση στην οποία εστάλησαν από το Διαχειριστή και παραλήφθηκαν από εσάς, πλήρη και χωρίς φθορές. Η συσκευασία τους θα πρέπει να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν σε άριστη κατάσταση (χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι ετικέτες) και με όλα τα έγγραφα της αποστολής (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής, κ.ο.κ).

Συνέπειες της υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός και αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων.

Σημειώνεται ότι εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, οφείλετε να επιστρέψετε τα προϊόντα στoν ταχυμεταφορέα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ανακοινώσατε στον Διαχειριστή την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε, επιβαρυνόμενοι με το κόστος επιστροφής των αγαθών. Ευθύνεστε επίσης για κάθε μείωση της αξίας των επιστρεφόμενων αγαθών που επήλθε ως αποτέλεσμα διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

− Προς [επωνυμία Διαχειριστή, γεωγραφική διεύθυνση και, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου]:

− Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβασή μου/μας (*)

πώλησης των ακόλουθων αγαθών (*)/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας (*)

− Που παραγγέλθηκε(−αν) στις (*)/που παρελήφθη(−σαν) στις (*)

− Όνομα καταναλωτή(−ών)

− Διεύθυνση καταναλωτή(−ών)

− Υπογραφή καταναλωτή(−ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

− Ημερομηνία −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βάσει Νομοθεσίας δεν επιτρέπονται οι πωλήσεις φαρμάκων μέσω διαδικτύου.

Δωρεάν Μεταφορικά

Για αγορές άνω των 39€

Επιστροφή Χρημάτων

εντός 14 ημερών

100% Ασφαλείς Πληρωμές

μέσω Visa / MasterCard / PayPal

Online Φαρμακείο

Pharmabest.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο